مراکز گفتار درمانی ارومیه:Susan mohamadi

مراکز گفتار درمانی ارومیه:Susan mohamadi

ماكو

نوع کاربری

بیمارستان

آدرس محل فعالیت

كلينيك تخصصي بيمارستان فجر ماكو

تلفن ثابت

٠٤٤٣٤٢٢٥٢٤١

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

Related posts