مراکز گفتار درمانی ارومیه:وحیده حسنخانی

مراکز گفتار درمانی ارومیه:وحیده حسنخانی

مهاباد

آدرس محل فعالیت

مهاباد چهارراه آزادی ساختمان داودی

تلفن ثابت: 04442245911

 

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

Related posts