مراکز گفتار درمانی ارومیه:رحمن خضری

مراکز گفتار درمانی ارومیه:رحمن خضری

آدرس محل فعالیت

بلوار کردستان- جنب داروخانه دادخواه- ساختمان دکتر کریمی- طبقه دوم

تلفن ثابت: 04446264425

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

Related posts