مجهز ترین مرکز ارتوپدی فنی یا ارتز -پروتز امید

مجهز ترین مرکز ارتوپدی فنی یا ارتز -پروتز امید

مرکز ارتوپدی و گفتاردرمانی تنکابن:ارتوپدی فنی یا ارتز -پروتز امید
مسئول فنی:امید صادقی فر

نظام:ا پ 620

تنکابن-خیابان خیام-ساختمان خیام- روبه روی پارکینگ -طبقه 3- واحد5

Related posts