لیست مراکز کاردرمانی در کرج: وظیفه شما در تربیت کودک چیست؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: وظیفه شما در تربیت کودک چیست؟

امروزه بسیاری از والدین تمام تلاش خود را می کنند تا کودک شان نابغه و به اصطلاح موفق شود. و نمیدانند کودک نابغه با کودک موفق متفاوت است.

✡️ کودکی که توان حل مشکلات روزمره را داشته باشد، توان ارتباط موثر با همسالان را داشته باشد، از همان چیزی که دارد لذت ببرد و به دیگران حسادت نکند، موفق ترین کودک است، این کودک هوش هیجانی بالایی دارد که اکتسابیست.

☯️ کودکان نابغه بهره هوشی بالاتری به صورت ارثی دارند. نمیتوانیم کودک نابغه تربیت کنیم چون در این مسیر فرزندمان از پا می افتد. اما میتوانیم کودک موفق تربیت کنیم.

⚛️ مراقب ایجاد رقابت های ناسالم باشید…

Related posts