لیست مراکز کاردرمانی در کرج: نکاتی درباره بهتر خوابیدن بچه ها

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: نکاتی درباره بهتر خوابیدن بچه ها

هیجان زده‌اش نکنید
قلقلک دادن بچه‌ها و سر به سر گذاشتنشان حتما برای پدر و مادر شیرین است، اما این کار از یک ساعت قبل از ساعت خواب کودک ممنوع است.

✡️ این ساعت را به فعالیت‌های آرامش بخش اختصاص دهید. برای فرزندتان کتاب بخوانید، آهنگ ملایم بگذارید یا حتی خودتان برایش ترانه زمزمه کنید. او را آنقدر آرام کنید تا بتواند سر ساعت، با آرامش پا به دنیای رویاها بگذارد.

Related posts