لیست مراکز کاردرمانی در کرج: به هر کودکی برچسب «بیش فعال» نزنید!!

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: به هر کودکی برچسب «بیش فعال» نزنید!!

متاسفانه به اشتباه به بسیاری از کودکان انگ بیش‌فعالی زده می‌شود، 80 درصد از کودکان را ما به غلط فکر می‌کنیم بیش فعال هستند، اما در واقع اینطور نیستند اونها فقط تو خونه حبسند و انرژیشون تخلیه نمیشه.

☸️ ما چون بی حوصله‌ایم، خسته‌ایم و اعصاب نداریم سریع برچسب بیش فعالی به کودک می‌زنیم.

🔯 ما باید استرس را از کودکان بگیریم نه به آنها برچسب بزنیم و استرس بدهیم.

Related posts