لیست مراکز کاردرمانی در کرج: به جاي تنبيه چه كنيم:

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: به جاي تنبيه چه كنيم

توضیح به جای تهدید :
میتوانید با یک توضیح مختصر علت زشتی رفتار او را روشن کنید تا در ذهنش دلیلی برای تغییر رفتار داشته باشد.

☸️ از عصبانیت دوری کنید :
به جای تمرکز روی اشتباه یا رفتار نادرست کودک که شما را برای هیجان و عکس العمل احساسی آماده میکند از هر یک از موارد خطای فرزندتان به عنوان موقعیت خوبی جهت راهنمایی او و فراگیری استفاده کنید.

⚛️ انگیزه بدهید :
با جملات خاصی به او انگیزه بدهید و صحبتهای تشویق کننده داشته باشید.

Related posts