لیست مراکز کاردرمانی در کرج: با اشتباه بچه ها چه کنیم؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: با اشتباه بچه ها چه کنیم؟

بچه با پول گم کردن یاد میگیره که چطور پول گم نکنه. مثلا با بچه به پاساژ رفتین دوهزار بدین دستش بستنی بخره. هی بهش نگین “پولتو بده من گم نکنی” “پولتو بده من بزارم تو قلکت برات قایم کنم…”

⚛️ کودک وقتی رسید به بستنی فروشی دست کرد تو جیبش و دید که پولش نیست، اینجا میفهمه گم کردن یعنی چی. میفهمه…

☸️ بهش نگین ‘صد دفعه گفتم پولتو بذار جیبت گم نشه” اینا توهین وتحقیره. اگر توهین وتحقیرش کنین تو سن نوجوانی باهاتون لجبازی میکنه. بستنی را نخرید بذارین گریشو بکنه. دفعه بعد پول بهش بدین بگین بخر.

☯️ ما یک شرایط را بارها برای کودک تکرار میکنیم تا او انتخاب کردن را یاد بگیره . شما فقط راهنمایی کنید بذارین فرزندتان خودش انتخاب کنه

Related posts