لیست مراکز کاردرمانی در کرج:کنترل عصبانیت در مقابل کودکان:

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:کنترل عصبانیت در مقابل کودکان

احساسات خودتان را بشناسید و بررسی کنید
اگر دیدید نسبت به چیزی عصبانی شده‌اید و کنترل ندارید که قبلا باعث عصبانیت شما نمی‌شده است پس حتما بابت چیز دیگری اضطراب دارید یا ناراحتید.

وقت بگذارید و وضعیت روحی و احساسی خودتان را بررسی کنید تا بفهمید چه تاثیری روی نقش شما به عنوان پدر یا مادر گذاشته است. احساسات خود را بشناسید و سعی کنید آنها را از واکنشی که به رفتارهای بد کودک‌تان نشان می‌دهید جدا کنید. البته شاید در حرف ساده باشد اما شدنی است!

Related posts