لیست مراکز کاردرمانی در کرج:چگونه به کودکانمان عذرخواهی کردن بیاموزیم ؟!

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:چگونه به کودکانمان عذرخواهی کردن بیاموزیم ؟!

اولین قدم در آموزش عذرخواهی اين است که به کودک ابتدا یاد دهید که عذرخواهی چیست و چه ضرورتی دارد. مجبور کردن کودک با جملات امری باعث یادگیری عذرخواهی نخواهد شد مگر اینکه از قبل مفهوم این جملات را یاد گرفته باشد.

☸️خودتان عذرخواهی کنید. در تمامی متون روانشناسی کودک همواره بیان می شود که: “برای این که کودک بیاموزد، خودت انجامش بده” .
در عذر خواهی هم رعایت این جمله موجب یادگیری کودک می شود. اگر در مورد فرزندتان عملی انجام می دهید که نیازمند عذرخواهی است، به گونه ای که متوجه ناراحتی شما شود از او عذرخواهی کنید.

⚛️به او فرصت جبران و حمایت کافی برای آن دهید. به او کمک کنید که برای عذرخواهی تنها به گفتن “ببخشید” اکتفا نکند.

☯️آموزش را از فرزندان کوچک تر شروع کنید. فرزندان کوچک تر از خود محوری بالاتری بر خوردارند. فرزندان بزرگتر مفهوم عذرخواهی را بهتر می دانند پس انتظارات از او نیز بیشتر است ولی فشار زیادی را بر او متحمل نکنید.

Related posts