لیست مراکز کاردرمانی در کرج:چرا فرزندم وسايل را پرت ميكند؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:چرا فرزندم وسايل را پرت ميكند؟

پروسه شناسايي اجسام تا دو سالگي به اين شكل هست كه كودك شي رو به دست ميگيره لمس ميكنه ممكنه به دهن ببره و وقتي شناسايي تمام شد ان رو پرت ميكنه.

☸️ اين پرت كردن نه از سر خشمه نه بي ادبيه و نه باعثه نگرانيه.

⚛️ وسايل خطرناك را از دم دست فرزندتان جمع كنيد و به او نشان دهيد چه اشيايي را ميتواند پرت كند.

Related posts