لیست مراکز کاردرمانی در کرج:با نقاشی کودکمان روی دیوار چگونه برخورد کنیم؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:با نقاشی کودکمان روی دیوار چگونه برخورد کنیم؟

اگر در حین یکی از این خط‌خطی‌های دیواری، به چهره کودکتان دقت کرده باشید حتماً متوجه آرامش و رضایتی که بابت این کار در چهره او موج می‌زند شده‌اید، درست برعکس احساسی که شما دارید!

⚛️ از دید بچه‌ها این نقاشی‌های دیواری چند معنی مهم دارند:
یک کشف مهم. برای کودکی که مداد را به در و دیوار می‌کشد تماشای اثری که از خودش به جا می‌گذارد، یک کشف مهم است.

☯️ من می‌توانم. برای کودک تأثیرگذاری بر محیط مساوی با احساس توانمندی است. بچه‌ها با حواسشان فکر می‌کنند، یعنی با چیزهایی که می‌توانند لمس کنند، ببییند، بچشند و.. . نقاشی دیواری هم برای کودک شما یک جور تمرین فکر کردن به شیوه حسی است.

Related posts