لیست مراکز کاردرمانی البرز: زیاد صحبت کردن

لیست مراکز کاردرمانی البرز: زیاد صحبت کردن

💬 زیاد صحبت کردن با نوپا یک نظریه تایید شده است، اما نه در هنگامی که می خواهید افسار گسیختگی او را کنترل کنید.

تصور کنید مادری درخواست کودک 2 ساله اش را برای شیرینی، با یک نه گفتن رد می کند.

کودک هیاهو و آشوب می کند.
مادر به وی توضیح می دهد که وقت شام است.
کودک به هر نحوی یک شیرینی به چنگ می آورد.
مادر شیرینی را از او می گیرد و مجددا به او توضیح می دهد، اما این بار چشمان کودک پر از اشک است.

کودکان، بزرگسالانی در کالبد کوچک نیستند.آنها منطقی نیستند و نمی توانند صحبتهای شما را تجزیه و تحلیل کنند.

🔷بهترین راه حل این است:

🔹کاملا کنترل خود را داشته باشید و خونسرد باشید.

🔹به او بگویید مرزها کجا هستند.

🔹وارد بازی لجبازی کودک نشوید.

🔹اگر دست به مانور زد روبرویش بنشینید تا همقدش شوید و به او بگویید میدونم ناراحتی قبل از شام شیرینی نخوردی هروقت آروم شدی حرف میزنیم.

🔹صبر کنید تا آرام شود و به او انتخاب دیگری بدهید.زمانی که غذاتو خوردی میتونی شیرینی بخوری.

Related posts