لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ در مورد كودكاني كه مجبور به استفاده از عينك طبي هستند

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ در مورد كودكاني كه مجبور به استفاده از عينك طبي هستند

‍ (https://attach.fahares.com/JjaZzsfgjXJ+3W8HVBXpOA==) در مورد كودكاني كه مجبور به استفاده از عينك طبي هستند، بعضي از والدين شكايت دارند كه فرزندشان نميخواهد عينكش را به چشم بگذارد.

بايد توجه داشت كه مدتي طول ميكشد تا كودك خود را با يك قاب فلزي شيشه دار كه روي صورتش قرار ميگيرد، تطبيق دهد.
@kodak

از آنجايي كه احساس كودك درمورد ظاهرش اهميت بسيازي دارد، در اين مواقع توصيه مي شود ابتدا احساس فرزندتان را درمورد اجبار استفاده از عينك تصديق كنند و به او بگويند كه درك ميكنند عينك مايه دردسر است ، اما بر اين واقعيت نيز تاكيد كنيد كه وقتي عينك ميزند همه چيز را واضح تر خواهد ديد و لذت بيشتري را تجربه ميكند.

Related posts