لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ تهدید

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ تهدید

هرگز به عنوان تهدید از جمله من مادرت نیستم ، من دیگه پدرت نمیشم استفاده نکنید.

💠لازم نیست ناراحتی و عصبانیت خود را با جمله “دیگه تو رو دوست ندارم” همراه کنید.

💠هنگام عصبانیت خیلی صادقانه می توانید فقط ناراحتی و خشم خود را بگویید و به کودک بگویید که از دست او ناراحت هستید! همین!
من خیلی ناراحتم که اتاقت نامرتبه.

💠انتظار خود را از کودک بیان کنید. دوست دارم وقتی بازی با اسباب بازی هات تموم شد اونا رو سر جاشون بذاری.

💠شما می توانید از دست کودک عصبانی شوید، غمگین شوید، ناراحت شوید و … اما هیچ کدام از این موارد ربطی به دوست نداشتن او ندارد.

Related posts