لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍کودکان با احساس

درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍کودکان با احساس

کودکان با احساس، هوش و تخیل زندگی می کنند. در دنیای آنها استدلال و منطق جایی ندارد.

به همین دلیل وقتی سوال می کنید : چرا داداشت رو زدی؟ کودک نمی تواند جواب درستی بدهد.

احساساتش برای او ناشناخته است.
با منطق ناآشنا است و مجبور است از تخیل خود استفاده کند.

از کودک خود نپرسید : چرا این کارو کردی؟
بلکه به او احساساتش را بیاموزید، مرز بگذارید، و حق انتخاب دهید :
میدونم عصبانی بودی، ولی حق نداری کسی رو بزنی، به نطرت این دفعه چه کاری میتونی بکنی وقتی از دستش عصبانی هستی؟

Related posts