لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍هرگز از بچه‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل همسرتان استفاده نکنید…!

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍هرگز از بچه‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل همسرتان استفاده نکنید…!

هرگز از بچه‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل همسرتان استفاده نکنید…!

گمان نکنید که وقتی فرزند‌تان را برای جاسوسی همسرتان بسیج می‌کنید، او حس و حالتان را نمی‌فهمد و متوجه فاصله میانتان نمی‌شود.

اگر شما به همسرتان شک دارید، حق پیگیری و حتی در موارد شدید‌تر تفتیش را دارید، اما حق ندارید در جریان این کار‌ها، از فرزندتان به عنوان یک ابزار استفاده کنید.

لطفاً در هیچ شرایطی، بچه‌ها را وارد بازی خودتان نکنید.

Related posts