لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍سه روش ایجاد صمیمیت با کودک :

مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍سه روش ایجاد صمیمیت با کودک :

در طول روز تماس فيزيكي (بوسيدن، بغل کردن و…) داشته باشيد. البته اين موضوع با توافق او باشد.

🔸روزانه، يك گفتگوي دوستانه همراه با تماس چشمی داشته باشيد.

🔶سه زمان موثر روز را با او باشيد:

🔸دقايق اوليه اي كه از خواب بيدار مي شود.

🔸دقايق اوليه اي كه از مهدكودك يا مدرسه برمي گردد.

🔸دقايق اوليه اي كه دارد به خواب مي رود.

Related posts