لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍حضور در مکانهای عمومی برای کودک لذت بخش است .

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍حضور در مکانهای عمومی برای کودک لذت بخش است .

یکی از مهمترین چیزهایی که موجب رشد خلاقیت در کودک میگردد گسترده شدن دایره اطلاعات او و توسعه دیده ها و شنیده هایش میباشد.

یکی از مهمترین چیزهایی که دانش و بینش کودک را بالا میبرد حضور او در اجتماع است.

بگذاریم کودکمان جامعه را تجربه کند.
او را به مکانهای عمومی ببریم.

گاهی زندگی روزمره و عادی ما میتواند برای کودک تجربه ای جذاب بسازد پس گاهی او را با خود همراه کنیم.

گاهی پدر یا مادر، کودک را همراه خود به محل کارشان ببرند

سوار شدن به تاکسی-اتوبوس-مترو و…همگی برای کودک جذابند.

او را با خود به پیاده روی ببریم.

دیدن خیابانها، کوچه ها، خط عابر پیاده و دیگر علائم راهنمایی رانندگی، ماشینها، حرکت در پیاده رو و گاهی حتی راه رفتن روی جدول کنار جوی آب

همگی میتوانند کودکی آگاه، خلاق و پرنشاط بسازند.

با چیزهای ساده اما با نگاهی عمیق، کودکی پرنشاط و خلاق بسازیم.

Related posts