لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍برای به حداقل رساندن اضطراب جدایی

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍برای به حداقل رساندن اضطراب جدایی

💬برای به حداقل رساندن اضطراب جدایی در کودک این 5 مرحله را بخوانید و تا رسیدن به استقلال کودک به آن عمل کنید:

1️⃣ کودک را در همان مراحل اولیه زندگی، اجتماعی بار آورید. بازیهای مدت دار با او انجام دهید.

اگر حوصله بازی و سرگرمی با کودک را ندارید همراه پرستار کودک یا مادربزرگ یا هر زن مورد اعتماد دیگر، او را هر چند وقت برای نهار و بازی و گردش به بیرون از منزل بفرستید.

2️⃣ کودک را تشویق کنید و اجازه دهید با خانواده، دوستان و همسایه ها رفت و آمد داشته باشد.

3️⃣ اتاق امنی برای کودک مهیا کنید و اجازه دهید در اتاق خود سینه خیز رود، بازی کند و کتاب بخواند، به بیرون منزل برای پیاده روی برود و دوباره به منزل برگردد به او بگویید که شما در همین نزدیکی هستید حتی اگر فکر می کنید ممکن است به سرعت در دسترس کودک نباشید.

4️⃣ اجازه ندهید دلواپسی و اضطراب شما در جدایی از کودک به او نیز اثر کند چرا که او برای رشد و نمو خود نیاز به این استقلال دارد.

5️⃣ بگذارید کودک خودش غذا بخورد والدین برای خواب نیمروز بایستی کودک را بخوابانند، سپس جای خواب او را تغییر دهید.

هر چه کودک در بین افراد خانواده و فامیل خصوصاً اقوام مادری بیشتر باشد اضطراب جدایی کودک کمتر می شود

Related posts