دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد کنگره گوارش و کبد 96 هجدهمین کنگره گوارش و کبد مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حمید محبوبی پور فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در کرج

کرج: چهارراه طالقانی – جنب اداره پست – ساختمان امید

۰۲۶-۳۲۲۶۱۲۰۰
دکتر محسن پورسلان
دکتر علی رهجو
دکتر علی شهسواری علویجه
دکتر محمد رامهرمزیان
دکتر ایرج اجلالی

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران

هجدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد

کنگره گوارش و کبد 96

هجدهمین کنگره گوارش و کبد

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

Related posts