بهترین کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی:برخی از دلایل کند خوانی و نارساخوانی کودکان دارای اختلالات یادگیری

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

بهترین کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی:برخی از دلایل کند خوانی و نارساخوانی کودکان دارای اختلالات یادگیری

خواندن یعنی رمزگشایی نمادهای نوشتاری شفاهی و مکتوب. خواندن به دو صورت انجام می پذیرد:
1 ) خواندن شفاهی ←زبان دریافتی درونی
2 )خواندن کتبی ←زبان بیانی بیرونی
در هر دو حالت خواننده باید قادر باشد نمادها را رمزگشایی کند. پس خواندن رمز آلود است دارای “رمز” و “رازی” است که باید توسط خواننده کشف شود.و زمانی که این رمز و راز گشوده شود معنا پیدا می کند. لذا در خواندن شفاهی رمزگشایی برای خود خواننده است که بداند چه می گوید ولی خواندن کتبی در رمز گشایی علاوه بر رمز گشایی برای خود باید دیگران نیز این رمز گشایی را معنادار بدانند تا بفهمند.
کودکانSLD در رمز گشایی خواندن شفاهی به ظاهر مشکلی ندارد یعنی رمز گشایی زبان شفاهی دریافتی درونی ولی در خواندن مکتوب که رمز گشایی می کنند مشکل جدی دارند یعنی در رمزگشایی خواندن زبان بیانی بیرونی مکتوب. آنان به زبان خود رمز گشایی می کنند که خاص زبان دریافتی خودشان و به اصطلاح خود شمول است نه رمز گشایی استاندارد جهان شمول.
حال پرسش این است چرا این کودکانSLD این گونه عمل می کنند؟
پاسخ واضح است؛ چون قادر به آگاهی واج شناسی و واج شناختی نیستند و روابط حاکم بر رمز های حروف صامت و مصوت را بصورت کامل درک نمی کنند و از کنار هم قرار گرفتن حروف فقط شکل ترسیمی و گرافیکی آن را می دانند که این ترسیم هم برای آنان بی معنی است.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts