بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: اهمیت صبحانه برای کودکان

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: اهمیت صبحانه برای کودکان

کودکان دبستانی غالباً صبحانه نمی خورند و به این خاطر، وعده غذایی اصلی و مقوی خود را ازدست می دهند. باید والدین به این بچه ها یک غذای مقوی در وعده صبحانه بدهند و یا در مدرسه صبحانه خود را بخورند.

♦️کودکانی که صبحانه نمی خورند، از لحاظ تغذیه ای کمبود دارند. کمبود های آنان عبارت است از:

🔰کلسیم

🔰آهن

🔰فیبرهای غذایی

🔰ویتامین ها ، مخصوصاً ویتامین های B3 و B12.

🔰 کودکانی که صبحانه می خورند، یادگیری بیشتری دارند و به همان نسبت فعالیت آنان نیز بیشتر می شود.

Related posts