بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: آموزش توآلت رفتن به کودکان ۲۴ ماهه و بزرگتر

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج: آموزش توآلت رفتن به کودکان ۲۴ ماهه و بزرگتر

🔸مرحله اول تعیین آمادگی:
برای آنکه کودک بتواند آموزش توالت رفتن را پشت سر بگذارد باید بتوانداین سه کار را انجام دهد. ۱) یادگیری کنترل ارادی بر دفع ادار و مدفوع خود ۲) بتواند نیازش را به هر شکلی بیان کند ۳) تمایل کودک به کنترل ادرار و مدفوع خود.

🔸مرحله دوم کنار گذاشتن پوشک :
عدم استفاده از پوشک مگر هنگام خواب نیمروزی و یا شب باید انجام گیرد.

🔸مرحله سوم٬ نشاندن مرتب کودک روی لگن بچه :
در توالت از صندلی لگن دار یا توالت متحرک به شکلی که کودک روی آن آسیب نبیند استفاده کنید تا ترس کودک از افتادن در توالت بریزد. اگر هم احتمال میدهید کودک نیاز به دستشویی دارد تا ۵ دقیقه آن را روی لگن بنشانید. هرگاه کودک در توالت ادار و مدفوع کرد او را تحسین کنید.

🔸مرحله چهارم٬ رسیدگی به خطاها :
گاهی کودک ممکن است پس از توالت خود را خیس کند که در ابتدای یادگیری طبیعی است. والد باید با آرامش با کودک برخورد کند٬ لباس کودک را عوض کرده و از او بخواهد که دفعه بعد در توالت این کار را انجام دهد.
#آموزش_دستشویی #فرزند_پروری

Related posts