چند توصیه برای رفتار با کودک بیش فعال |گفتار توان گستر البرز 09121623463

چند توصیه برای رفتار با کودک بیش فعال |گفتار توان گستر البرز 09121623463

 

۱- نگرش خود را تغییر دهید.
بدانید رفتار کودک اختلال است و از روی قصد و عمد نیست و کودک شما توانایی یادگیری و موفقیت را دارد.

۲- به کودک گوش دهید.
در هنگام صحبت کردن با کودک با او تماس چشمی برقرار کنید. با جملات ساده، آرام و محکم منظور خود را مطرح کنید و گاهی خود را به جای کودک بگذارید و سعی کنید بهتر او را درک کنید.

۳- توجه مثبت داشته باشید.
به کودک بگویید کدام رفتار او را دوست دارید و حداقل چند بار در روز او را تشویق کنید. کودکتان را با سایر کودکان مقایسه نکنید و صفات نیکوی او را تحسین کنید.

۴- به کودک فعالیت درست را آموزش دهید.
قوانین و مقررات خانه را شفاف و روشن توضیح دهید و وظایف کودک را به مراحل کوچک تر تقسیم کنید و یک ساختار زمانی ثابت برای غذا خوردن، انجام تکالیف و تلویزیون نگاه کردن و خوابیدن تنظیم کنید.

۵- محیط خانه را بازسازی کنید.
کودکان بیش فعال معمولا دچار عدم تمرکز نیز هستند، برای کمک به آنها محیط خانه را آماده کنید. فعالیت ها، شلوغی ها و تماس های غیر ضروری را کاهش دهید و تلویزیون را خاموش کنید تا کودک امکان تمرکز بر فعالیت های خاص و انجام تکالیفش را داشته باشد.

 

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts