فعالیت هایی برای تقویت گفتار کودکان 0تا 4ساله|گفتار توان گستر البرز

فعالیت هایی برای تقویت گفتار کودکان 0تا 4ساله|گفتار توان گستر البرز

 

از گفتار واضح و ساده استفاده کنید تا الگوی مناسبی برایش فراهم کنید.
آنچه کودکتان میگوید تکرار کنید تا نشان بدهید متوجه صحبتش می شوید. به آنچه گفته چیزی اضافه کنید یا تغییرش دهید، مثلا «شربت میخوای؟ من شربت دارم.من شربت آلبالو دارم. شربت آلبالو میخوای؟»
فقط زمانی که لازم است از گفتار کودکانه استفاده کنید تا منظورتان را برسانید،و بعد با کلمات درست گفتارتان را همراه کنید.مثال« با خاله بای-بای کن. خداحافظی کن».
یک دفتر تهیه کنید و در آن عکس چیزهای موردعلاقه یا آشنای کودکتان را ببرید و بچسبانید.آن ها را دسته بندی کنید، مثلا وسایل حمل و‌نقل،چیزهای خوردنی،حیوانات، میوه ها و اسباب بازی ها.
به کودکتان کمک کنید سوالات را بفهمد و به آنها پاسخ بدهد.بازی بله/نه انجام دهید. مثلا بپرسید تو پسری؟
تو علی هستی؟ فیل میتونه پرواز بکنه؟
کودکتان را تشویق کنید سوال بپرسد و سعی کند شما را شکست بدهد.
سوالاتی بپرسید که نیاز به انتخاب کردن داشته باشند.مثلا سیب میخوای یا پرتقال؟ بلوز قرمزتو میخوای بپوشی یا آبی؟
درباره واژه ها صحبت کنید.مثلا اعضای بدن را نام ببرید و عمل کرد آن ها را بگویید.«این بینی منه.من با بینی گل بو می کنم، شکلات بو میکنم،صابون بو میکنم.
شعرهای ساده بخوانید.
اشیائ آشنا را در یک ظرف قرار دهید.از کودکتان بخواهید اشیا را دربیاورد و نام و کاربرد آنها را بگوید.
مثلا « این توپ منه، من توپمو میزنم زمین،من با توپ بازی میکنم»
از عکس افراد و مکان های آشنا برای تعریف کردن یک خاطره یا ساختن یک داستان استفاده کنید.
منبع سایت انجمن گفتار، شنوایی و زبان آمریکا


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts