لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍اشتباهات كودكتان را تصحیح نکنید

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍اشتباهات كودكتان را تصحیح نکنید

اگر کودکتان در حال حل کردن یک معما یا پازل است و شما می بینید که قطعات پازل را در جای نادرستی قرار داده است نباید وارد عمل شده و راه حل را به او بگویید.

بگذارید لذت فهمیدن اشتباه و تصحیح آن را خود کودک تجربه کند.

چیزی که ما به عنوان اشتباه می بینیم از نظر آن ها اصلاً اشتباه محسوب نمی شود.

اشتباه کردن جزئی از پروسه یادگیری در کودکان است.

وقتی کودکی خودش اشتباهش را تصحیح کند اعتماد به نفسش افزایش پیدا می کند.

Related posts