#تشنج_ناشی_از_تب

 

 

همچنین محققین دانشگاه «جانز هاپکینز» می گویند چنین عمل جراحی تحت عنوان «ترکیب استخوانی» برای اولین بار است که در جهان برای پیوند دادن یک عضو مصنوعی صورت می گیرد که بعد از ترمیم و ساخت رشته های عصبی در محل قطع عضو، کنترل مجدد دست می تواند به شخص باز گردد.

#مرحله_چهاردست_و_پا

قسمت سوم

چنانچه رفلکس صاف شدن پای فرزندتان بیش از حد میباشد و دست شما توان مقابله با آن را ندارد

ابتدا پاهای کودک را از قسمت زانو خم کنید و سپس توسط یک باند کشی بصورت محکم آن را ببندید

میتوانید از یک ملافه یا پارچه ی بزرگ نیز به صورت زیر استفاده نمایید:

ملافه را زیر شکم کودک قرار دهید

Related posts