15- تاخیر درتکلم .

 

 

آگنوزی “agnosia”

عدم قدرت درک اشیا از طریق یک سیستم حسی خاص که می تواند حس بینایی ، شنوایی یا لامسه باشد

آتاکسی “ataxia”

عدم توانایی در هماهنگ کردن حرکات عضلانی که منجر به بروز مشکلاتی در امر راه رفتن ، صحبت کردن و … می گردد .

رفلکس (علامت) بابینسکی “babinski reflex”

رفلکسی در رابطه با انگشتان پا ، نشان دهنده اختلالات موجود در راه های کنترل شده ی حرکتی که هدایت آنها از طریق قشر مغز صورت میگیرد .

کلونوس “clenous ”

حرکاتی غیر ارادی که با انقباض و شل شدن متناوب عضله به صورت پی در پی و سریع صورت می گیرد .

Related posts