کودک هنوز تجربه ی وضعیتی زیادی در حالت به شکم خوابیده نداشته است تا قدرت سرشانه ی او زیاد شده و بتواند دستش را

 

کودک هنوز تجربه ی وضعیتی زیادی در حالت به شکم خوابیده نداشته است تا قدرت سرشانه ی او زیاد شده و بتواند دستش را

#مرحله_چهاردست_و_پا

قسمت پنجم

🌲پس از مهار نسبی رفلکس صاف کردن ناگهانی و جهش به سمت جلو و مهار رفلکس جمع کردن انگشتان دست نوبت به

تقویت دست

ایجاد تدریجی فاصله بین باسن و مچ پای کودک

میباشد که قسمت ایجاد فاصله به خودی خود مکمل و در ارتباط مستقیم با تقویت دست میباشد

برای این منظور میتوانید

کودک را در مرحله ی دوزانو نشستن روی یک سطح شیب دار با شیب ملایم رو به پایین بگذارید تا جاذبه سبب وزن اندازی بیشتر روی دست ها شود و نیز کودک برای جلوگیری از افتادن لگن را به سمت بالا و عقب هل بدهد

Related posts