کودک برای جلوگیری از افتادن به عقب خودش را به سمت بالا بکشد و همین تمرین با تشویق شما سبب ایجاد فاصله بین مچ پا

 

کودک برای جلوگیری از افتادن به عقب خودش را به سمت بالا بکشد و همین تمرین با تشویق شما سبب ایجاد فاصله بین مچ پا و باسن گردد

بعد از اجرای مراحل فوق میتوانید کودک را دوزانو روی زمین بنشانید و با کمی کشش از ناحیه سر و گردن او را تشویق به جلو آمدن و عقب رفتن کنید

یا

با کمی هل دادن و عقب کشیدن از ناحیه کمر و باسن مرحله وزن اندازی و تقویت دست ها را تکمیل

و با اجرای زیاد این دو تمرین به کودک در پیدا کردن مرکز ثقل خود در وضعیت چهار دست و پا کمک نمایید

🌳میتوانید در حالی که پاهایتان را بیرون مچ پای کودک قرار داده اید پای خود را به مچ پای کودک ببندید

سپس یک ملافه زیر قفسه سینه کودک درست در ناحیه زیربغل بیندازید

بعد با ایستادن بالای سر کودکتان که هنوز دوزانو نشسته است با جلو و عقب بردن دست هایتان کودک را به چهاردست و پا

Related posts