کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #پزشكي سريع

 

پزشكي سريع ندارد.

روش امتيازدهي آپگار چه معنايي دارد؟

امتياز 10 (كه حداكثر امتياز محسوب مي شود) نغمه شادي براي والدين نوزاد است و نشان مي دهد كه نوزاد دچار اختلال حياتي جدي در طول زايمان نشده است. با اين حال امتياز 8 يا 9 نيز رضايت بخش است. يك زايمان سخت يا نوزاد نارس يا استفاده از داروهاي مسكن حين زايمان مي تواند به طور كاذب امتيازات را در معيار آپگار تغيير دهد. اما به طور معمول امتياز بين 8 تا 10 خوب يا عالي است و غالبا نيازي به اقدامات حمايتي ندارد.

امتياز بين 7 تا5 در موقعيت نسبتا عادي قرار دارد و ممكن است نياز به حمايت تنفسي پيدا كند. ماما ممكن است پوست نوزاد را ماساژ يا فشار دهد يا اكسيژن تجويز كند.

نوزاداني كه امتياز زير 5 دارند در موقعيت بدي قرار مي گيرند و نياز به كمك سريع خواهند داشت. در اينصورت احتمالا نوزاد را در يك گهواره مخصوص قرار مي دهند كه داراي لامپ گرم كننده و اكسيژن است. اين اقدام نوزاد را گرم كرده و به تنفس وي كمك مي كند. متخصص اطفال نيز براي اقدامات درماني به بالين نوزاد فراخوانده مي شود.

Related posts