همچنین با قرار دادن کودک در حالت دوزانو نشستن روی یک سطح شیب دار رو به بالا وزن را از روی دست کاهش دهید تا

 

همچنین با قرار دادن کودک در حالت دوزانو نشستن روی یک سطح شیب دار رو به بالا وزن را از روی دست کاهش دهید تا

نزدیک کرده و دوباره به عقب برگردانید

به دلیل بستن پاهایتان به یکدیگر از رفلکس صاف شدن پاها نیز جلوگیری مینمایید

حتی با اقدام به راه رفتن شما و جداکردن نسبی کودک در حالت شبیه چهار دست و پا مقدمات تجربه ی اولیه ی چهار دست و پا رفتن ایجاد میشود

در کودکاني که به تب هاي ويروسي مبتلا مي شوند تنها لازم است داغي بدن کاهش يابد به دنبال آن تب زير 38 درجه مشکلي براي کودک ايجاد نمي کند زيرا کمي تب براي از بين بردن ويروس ها لازم است.

اما تب بالاتر از 38/5خطر تشنج دارد. و بايد آن را کنترل کرد.

استفاده از آب سرد در پائين آوردن تب کودک ممنوع،

چون باعث انقباض عروق پوست شده و خون کمتري زير پوست جريان پيدا مي کند.

Related posts