مچ پا نگردد

 

مچ پا نگردد

#مرحله_چهاردست_و_پا

قسمت هفتم

اکنون نوبت به تثبیت مراحل قبل از طریق وضعیت دهی مناسب و طولانی مدت در مرحله ی چهاردست و پا میباشد

باید شرایطی را فراهم آورید تا کودک مدت زمان زیادی را در حالت چهاردست و پا سپری کند و از این طریق مرکز ثقل خود را پیدا کند و علاوه بر آن دست ها برای وزن اندازی و جابجایی مسیر انتقال نیرو تقویت شده رفلکس صاف شدن و پاها مهار گردد و کودک آماده ی جابجایی طرفی به چپ و راست شود

همچنین اگر از کراولر استفاده نمایید کودک میتواند حرکت به سمت جلو در حالت چهاردست و پا را تجربه نماید

تصاویر مربوط به این بخش در پایین مطلب گنجانده شده است

تسهیل چهارست و پا ادامه دارد

Related posts