کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #قد و قامتی کوتاهتر از حالت طبیعی خود دارندو عضو(دست یا پا) کوتاهتری نسبت به تنه خود دارند. بیشتر اوقات دامنه حرکات

 

قد و قامتی کوتاهتر از حالت طبیعی خود دارندو عضو(دست یا پا) کوتاهتری نسبت به تنه خود دارند. بیشتر اوقات دامنه حرکات

اين روش رايج براي ارزيابي نوزاد توسط يك متخصص بيهوشي با همين نام، حدود نيم قرن پيش ابداع شد.

ارزيابي به اين صورت انجام مي شود كه موارد زير در اولين دقيقه پس از تولد و سپس دقيقه پنجم در مورد نوزاد بررسي مي شود:

ضربان قلب

تنفس

سفتي عضلات

رفلكس هاي نوزادي

رنگ پوست

براي هر يك از موارد فوق امتيازي بين 0 تا 2 در نظر گرفته شده و سپس اين امتيازات جمع مي شوند.

Related posts