کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #قدرت ماهیچه های پا را افزایش دهد

 

قدرت ماهیچه های پا را افزایش دهد

سفتی عضلات را کاهش دهد

موجب بهبودی ساختارهای لگن شود

سلامت روانی را ارتقا دهد

#پاراپلژی_اسپاستیک_ارثی

مشخصه اين بيماري ضعف و اسپاستيسيته پيشرونده اندام تحتاني است.

پاراپلژي اسپاستيك ارثي (HSP:Hereditary Spastic Paraplegia) به دو گروه عمده تقسيم مي‌شود:

1) نوع ساده (Uncomplicated, Pure):

در اين نوع گرفتاري عصبي محدود است به همان ضعف اسپاستيك اندام تحتاني، اختلالات مثانه اسپاستيك، اندك كاهش حس ارتعاش و موقعيت مفاصل در اندام تحتاني.

Related posts