فرایند #تشکیل_پرونده_اولیه_و_صدور_کارت_شناسایی_معلولین

 

فرایند #تشکیل_پرونده_اولیه_و_صدور_کارت_شناسایی_معلولین

تعریف

در راستای اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان سازمان بهزیستی پس از معاینه کلیه افراد واجد شرایط در کمیسیونهای پزشکی و تشخیص نوع و شدت معلولیت برای کلیه افراد حائز شرایط پرونده تشکیل داده و کارت شناسایی صادر می کند.

واجدین شرایط

تشکیل پرونده توانبخشی و صدور کارت شناسایی معلولین : شامل کلیه افراد مبتلا به معلولیت جسمی حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی، گفتاری میباشد

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

1: برگ درخواست توانخواه

2: فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای خانوار

Related posts