علاوه بر تمرینات پیشنهادی فوق الذکر برای تسهیل واکنش های حفاظتی دست میتوانید طبق عکس دوم که در زیر مطلب آمده

 

علاوه بر تمرینات پیشنهادی فوق الذکر برای تسهیل واکنش های حفاظتی دست میتوانید طبق عکس دوم  که در زیر مطلب آمده

احساس خستگی برای خانواده ها میباشد

اساس کار ما آموزش به خانواده بعنوان یک کمک درمانگر دائمی میباشد

باز هم تاکید میکنیم وضعیت دهی هایی که مطرح شد را جدی بگیرید یعنی همان حالت هایی که برای خوابیدن به پشت دمر و به پهلو به صورت مصور بیان گردید

از حداقل امکانات مانند بالش و میله بارفیکس یا همان جلیقه ای که پیشنهاد شد استفاده نمایید و تمرینات مربوط به نشستن و چهار دست و پا بر اساس سن خاصی نمیباشد

تنها نکته ای که شما میبایست مد نظر قرار دهید این است که به دلیل بلندتر بودن طول اندام ها در بزرگ ترها و احتمال ایجاد پوکی استخوان به دلیل عدم وزن اندازی ها مراقب پیچ خوردگی و خدای ناکرده شکستگی هایی که احتمال دارد ایجاد گردد باشید

تمام مراحل را با کمک یک فرد دیگر و با آرامش بدون عجله و شتاب انجام دهید تا دچار آسیب نشوید

نمونه ای از وضعیت دهی برای بزرگ ترها در جهت ایجاد نشستن دوزانو در پایین مطلب گنجانده شده است ، در این حالت

Related posts