سپس خودتان که دوزانو پشت کودک نشسته اید ملافه را به سمت خودتان بکشید تا پاهای کودک خم شده و زیر شکم قرار گیرد

 

سپس خودتان که دوزانو پشت کودک نشسته اید ملافه را به سمت خودتان بکشید تا پاهای کودک خم شده و زیر شکم قرار گیرد

دوسر آزاد ملافه را محکم به سمت خود بکشید و کمی از زمین بلند شوید تا بتوانید دو سر ملافه را پشت زانوهای خود قرار دهید و سپس به حالت قبل بنشینید تا ملافه کاملا در این وضعیت قفل شود

حال که مراحل بالا را انجام دادید دیگر کودک قادر به صاف کردن پا و جهش به جلو نمیباشد اکنون شما دو دست آزاد دارید که

با قرار دادن روی سرشانه مطابق عکس قسمت قبل و با کمی هدایت کودک به بالا از فرزندتان بخواهید روی دست ها بلند شود

این مرحله مانند شنای باستانی میباشد و لی پاها کاملا خم هستند و تاثیرات شگرفی در مهار رفلکس مزاحم صاف شدن ناگهانی پا و نیز تقویت دست ها دارد

🌞ماندن کودک در وضعیت انتهایی یعنی نشستن دوزانو با آرنج صاف اگر طولانی مدت انجام شود تاثیرات بسیار زیادی در تقویت عملکرد دست و مهار رفلکس مشت شدن دست خواهد داشت

#مرحله_چهاردست_و_پا

قسمت چهارم

Related posts