کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #دست ها این امر را برای کودک امکان پذیر می کنند که با اشیاء و افراد تمامی برقرار کند و در صورت بروز هرگونه اختلال

 

دست ها این امر را برای کودک امکان پذیر می کنند که با اشیاء و افراد تمامی برقرار کند و در صورت بروز هرگونه اختلال

1- دست یابی: حرکت بازو، ثبات شانه و حرکت دست به منظور تماس یک شی

2- گرفتن: در دست گرفتن یک شی

3- حمل کردن شی: انتقال شی که در دست است از مکانی به مکان دیگر

4- رها کردن: انداختن ارادی شی که در دست است در زمان و مکان خاص

5- دستکاری درون دست: تنظیم شی در دست پس از برداشتن آن

6- مهارت دودستی: به کار بردن هر دو دست جهت انجام یک فعالیت

عدم دسترسی به بازی های ساختنی، مهارت های دستی کودکان را با مشکل مواجه می کند و این کودکان به هنگام رویارویی با همسالان خود که از فرصت و امکانات کافی برخوردارند احساس ضعف خواهند کرد.

جنسیت کودکان نیز  می تواند کیفیت مهارت های دستی را تحت تأثیر قرار دهد.

Related posts