بنابراين تبادل گرمايي بين خون و پوست کاهش يافته و يک نوع شوک به بدن نوزاد يا کودک وارد مي شود.

 

بنابراين تبادل گرمايي بين خون و پوست کاهش يافته و يک نوع شوک به بدن نوزاد يا کودک وارد مي شود.

جهت تقویت #حافظه_ دیداری کودک می توانید به عنوان یک راه ازبازی زیر یاری بگیرید :

از مجلات، کتاب‌، یا روزنامه ها تعدادی تصویر اشیاء، حیوانات، و …. جدا کرده آن‌ها را روی کارت‌های مقوایی هم اندازه بچسبانید ، پنج کارت را روی زمین بگذارید و از کودک بخواهید به تصاویر آن‌ها دقت کند؛ سپس کارت‌ها را به پشت برگردانید از کودک بخواهید به ترتیب بگوید عکس روی هر کارت چه چیزی می‌باشد.

برای کودکان سنین پایین‌تر از دو یا سه کارت استفاده کنید ، برای کودکان پنج یا شش سال می‌توانند از تعداد کارت های بیشتری استفاده کنید

ضمناً بعد از مدتی می‌توانید روی هر کارت دو تصویر قرار دهید.

برای کودکانی که کلاس اول یا دوم دبستان هستند می‌توانید به جای عکس ها  از املا کلمات استفاده کنید

چندفعالیت برای توالی و تقویت #حافظه_شنیداری”

– ازکودک بخواهید صداهایی را که می شنود به همان صورت تقلید کند.

Related posts