بزرگترین کاری که میتوانید انجام دهید اجازه دادن به کودک پیش دبستانیتان برای استفاده و در دست گرفتن قیچی است.

 

بزرگترین کاری که میتوانید انجام دهید اجازه دادن به کودک پیش دبستانیتان برای استفاده و در دست گرفتن قیچی است.

در حین برش زدن اطمینان حاصل کنید که کودکتان قیچی را در یک وضعیت مطلوب ( شست به سمت بالا) نگه میدارد همانطور که کاغذ را نیز با دست دیگر در حالیکه روی انگشت شست به سمت بالا قرار دارد، نگه میدارد.

وقتی که آنها دارند خطوط و اشکال را تمرین میکنند ،اطمینان حاصل کنید که از مداد شمعی های درشت با سایز بزرگ استفاده نمیکنند.

مداد شمعی های بزرگ به انگشتانشان فشار بیش از اندازه ای که باید وارد میکنند و لذا خوب نمیتوانند مداد را در دست بگیرند.

استفاده از سایز معمول مداد شمعی و نصف کردن آنها، باعث میشود که آنها از انگشتان کمتری برای در دست گرفتن مداد شمعی استفاده کنند و بطور صحیح و سه انگشتی مداد را در دست بگیرند.

به یاد داشته باشید که در سن 4 سالگی هنوز در حال رشد هستند و به دنبال یک الگو برای در دست گرفتن اشیاء هستند بعلاوه که تصمیم میگیرند که کدام دست را میخواهند استفاده کنند ( راست یا چپ ).

تشویقشان کنید که همان دستی را که به نظر می آید و ترجیح میدهند که در فعالیت هایشان استفاده کنند را انتخاب کنند.

Related posts