برای تثبیت وزن اندازی روی دستها نیاز به تقویت دستها و مهار رفلکس جمع شدن انگشتان دست و نیز افزایش حس عمقی این

 

برای تثبیت وزن اندازی روی دستها نیاز به تقویت دستها و مهار رفلکس جمع شدن انگشتان دست و نیز افزایش حس عمقی این

باز هم برای کودکانی که قادر به صاف نگه داشتن آرنج نیستند از آرنج بند استفاده نمایید که شامل یک پارچه ی حوله ای و چند میله ی آلمینیومی است و با بستن آن آرنج کودک صاف میماند که عکس آن هم در پایین مطلب موجود است

🌞برای کودکانی که کمتر درگیرمشکلات مطرح شده ی فوق هستند میتوانید از یک رول استوانه ای مانند عکس آخر استفاده نمایید

تسهیل مراحل چهاردست و پا ادامه دارد

در حالت به شکم خوابیده یا همان دمر کودک من اقدام به بالا آوردن سر میکند ولی دست هایش زیر تنه گیر میکند و عملا دست بدون استفاده است از آنجایی که تاکید شما بر عملکرد دست است لطفا راهنمایی کنید چگونه در این حالت از فرزندم عملکرد دست بگیرم؟

درود بر شما که با فرزندتان تمرین میکنید

به نظر میرسد

Related posts