این کار علاوه بر تقویت عضلات لگن و پشت سبب بروز رفلکس حفاظتی دست میگردد

 

این کار علاوه بر تقویت عضلات لگن و پشت سبب بروز رفلکس حفاظتی دست میگردد

اگر فرزند شما میترسد کافی است از روبرو یا از پشت سر او طبق عکس زیر دست ها را با کمک شما از زمین بلند کرده و شما او را به آرامی رها کنید تا الگوی اولیه ی مکانیسم های حفاظتی دست را کسب نماید

به تدریج میتوانید از سر و گردن کودک نیز فقط در شرایطی که کودک شنت نداشته باشد برای این منظور استفاده نمایید

در مرحله ی بعد همزمان با بالا کشیدن کودک او را کمی به سمت جلو بکشید تا بین باسن و مچ پا نیز فاصله نسبی ایجاد شود و کودک علاوه بر رشد ومکانیسم های حفاظتی به حالت چهار دست و پا نیز نزدیک شود

بلند کردن و رها کردن کودک را به آرامی و با فاصله ی کم از زمین شروع کنید و حتی میتوانید رها کردن کودک را با کمک یک ملافه که از زیر بغل کودک رد شده است بصورت حرکت آهسته در آورید تا فرزندتان فرصت کافی برای بالا آوردن مچ و باز کردن انگشتان داشته باشد

دقت کنید با مهارتی شدن این مرحله ممکن است فرزند شما اقدام به رفتن به حالت چهاردست و پای خرگوشی نماید که از جهاتی برای دست خوب است ولی به دلیل مضرات آن برای لگن میبایست  از این مدل چهار دست و پا رفتن جلوگیری نمایید

Related posts