اندام ها میباشد

 

اندام ها میباشد

برای مهار جمع شدن انگشتان میتوانید از اسپیلنت شماره یک که در پایین مطلب آمده است ،استفاده نمایید و چنانچه امکان مراجعه به مراکز ارتوپدی فنی را برای سفارش آن نداشتید میتوانید از فیبر های نازکی که برای پشت کابینت استفاده میشود برای ساخت و تهیه ی آن استفاده نمایید

بدین صورت که تقریبا دوبرابر اندازه ی فضای کف دست فرزندتان فیبر را ببرید

سپس دست کودک را با انگشتان باز روی آن قرار دهید و کناره های هر انگشت را دو خط یک تا دو سانتی متری علامت زده و به آرامی ببرید تا بتوانید از لابلای آن روبان رد کنید مثل اینکه در حال زدن کوک های درشت روی فیبر هستید

سپس دست کودک را روی جاهای تعیین شده بگذارید و به ترتیب روبان را محکم نگه دارید تا انگشت صاف بماند

🌞بعد از حل مشکل جمع شدن انگشتان که شاید شما با قرار دادن پایتان روی دست کودک این مشکل را حل نمایید نوبت به اعمال فشار از سرشانه رو به پایین است به کودک بگویید اجازه ندهد آرنج خم شود مراقب باشید اعمال فشار بیش از حد نباشد و با تشویق همراه باشد به عکس در پایین مطلب توجه نمایید

Related posts