است فرزند خود را روی یک رول یا توپ قرار دهید بعد از او بخواهید همزمان با هل دادن شما به جلو دست هایش را روی

 

است فرزند خود را روی یک رول یا توپ قرار دهید بعد از او بخواهید همزمان با هل دادن شما به جلو دست هایش را روی زمین بگذارد و مانع از خوردن صورت به زمین شود

حتما ابتدای کار با سرعت و شتاب کم شروع نمایید

تسهیل چهارست و پا ادامه دارد

تمریناتی که ارائه میشود فقط برای کودکان است یا برای بزرگترها که هنوز توانایی نشستن ندارند تمرینات جداگانه ای ارائه مینمایید؟

چون این تمرینات را نمیتوانیم برای بزرگتر ها انجام دهیم یعنی توان جسمی آن را نداریم لطفا راهنمایی کنید

از اینکه تمرینات را پیگیری میکنید سپاسگزاریم

جواب

🌞اصول اولیه بسیاری از تمرینات ارائه شده بر وضعیت دهی مناسب با استفاده از حداقل امکانات موجود و متحمل شدن کمترین

Related posts