کلینیک کاردرمانی تخصصی کرج #اختلالات متابولیک بر انتقال مواد شیمیایی و انرژی در سلولهای زنده اثر می گذارد.

 

اختلالات متابولیک بر انتقال مواد شیمیایی و انرژی در سلولهای زنده اثر می گذارد.

هر اختلالی که بر متابولیسم مغز اثر بگذارد، خصوصا اگر در ابتدای زندگی باشد بر رشد عملکردهای مغزی نظیر گفتار نیز تاثیر می گذارد.

خوشبختانه تعدادی از نقایص مادرزادی متابولیسم چنانچه زود تشخیص داده شود قابل درمان می باشند.

فنیل کتونوریا مثال خوبی است.

این اختلال می تواند موجب عقب ماندگی ذهنی شدید شود.

هر یک ماه که تشخیص بیماری pku به تاخیر بیفتد در حقیقت 4/5 واحد از ضریب هوشی ( IQ)  نوزاد کم می شود.

یعنی اگر یک سال بعد از تولد بیماری کودک تشخیص داده شود،در واقع 55 واحد یا 55 درصد ضریب هوشی کودک کاسته می شود.

به نظر  “ناکس”   تقریبا همه ناهنجاریهای عمده بیوشیمیایی در pku با رعایت رژیم غذایی فنیل آلانین کنترل شده از بین می

Related posts