بنابراین این پاها معمولا كمی لاغرتر از پاهای معمولی‌اند و در افرادی كه این عارضه یك طرفه است (یك پا درگیر است)‌ سایز

 

 

#تمرینات اولیه کودکان فلج مغزی

همانطور که در قسمت های قبل عرض شد تجربیات وضعیتی در حالت های به شکم خوابیده و بلند کردن سر در این وضعیت ،سپس تقویت تنه و بلند شدن کودک روی آرنج و بعد از آن بلند شدن کودک روی دست ها از اولویت های درمانی در درمان کودکان فلج مغزی محسوب میشود

همچنین بلند کردن سر در وضعیت طاقباز یا به پشت خوابیده و انجام تمرینات دراز نشست با گرفتن از بالاتر از آرنج کودک علاوه بر تسهیل گردن گرفتن به بلع و گفتار کودک نیز کمک شایانی مینماید

برای تثبیت مراحل فوق الذکر انجام تحریکات تعادلی را نیز به برنامه اضافه نمایید تا علاوه بر از بین رفتن ترس از ارتفاع مکانیسم های حفاظتی و رفلکس های سطوح بالاتر نیز تسهیل شوند بعنوان مثال مراحلی که در مبحث پاراشوت عرض شد را با کودک تمرین کنید یا اینکه کودک را در وضعیت دمر روی تخته تعادل بخوابانید و تخته را تکان دهید

اهمیت غلت زدن نیز در یک مبحث جداگانه توضیح داده شد و لازم است بدانید مرحله ی غلت زدن به خودی خود یک مرحله ی تعادلی محسوب میشود و میتواند بسیاری از ساختارهای تعادلی را ایجاد و یا تثبیت نماید

Related posts