🔺ابتلا به بیماریهای شدید عفونی

 

🔺ابتلا به بیماریهای شدید عفونی

🔺آسیبهای قبل از تولد، حین تولد و دوران کودک

رفلکس های شیرخوارگی

رفلکس عبارت است از پاسخ غیر ارادی به یک محرک حسی . به عبارت دیگر حس و یا حرکت خاصی سبب ایجاد هر رفلکس می گردد .

وجود و قدرت یک رفلکس ، معیار مهم تکامل و عملکرد عصبی می باشد . اکثر رفلکس های شیر خوارگی در سن 6 ماهگی از بین می رود

هر چند بعضی از رفلکس ها در سراسر دوران بزرگسالی باقی می ماند ، که اهم این رفلکس ها عبارتند از :👇

 

🔺رفلکس خمیازه کشیدن ( Yawan reflex ) : در صورت نیاز به اکسیژن اضافی پدیدار می شود .

Related posts